23 авг. 2012 2012-08-23 2016-12-24

Burgas Reporter Ltd.

Цената на успеха в Руен е нерви, труд и жестока дисциплина

[caption id="attachment_7973" align="alignleft" width="272" caption="Планинската община постигна смайващ скок в класацията на финансовото министерство"][/caption] Много нерви, много труд и жестока фискална дисциплина са причините за потресаващо големия скок на община Руен в класацията на Министерството на финансите за финансовия рейтинг. Според кметът Исмаил Осман много важна предпоставка за успеха е икономическият екип на администрацията, който е съставен от млади и отлично подготвени специалисти. Започнахме от много лоши изходни позиции, но усилията и лишенията си струваха – сподели пред „Бургаски репортер” Исмаил Осман. Кметът призна, че заради оптимизирането на разходите и ограниченията е бил принуден да закрие 13 работни места в администрацията. Г-н Осман посочи като сериозен успех отличната събираемост на местните данъци и такси, които през миналага година са били изпълнени на 100%, а в някои пера е било регистрирано преизпъление. През тази година събираемостта по месеци е почти 98%.