23 авг. 2012 2012-08-23 2016-12-24

Burgas Reporter Ltd.

Несебър, Бургас, Руен и Карнобат с финансова политика за пример

[caption id="attachment_7970" align="alignleft" width="300" caption="Несебър, Бургас, Руен и Карнобат имат впечатляващ финансов рейтинг"][/caption] Финансовата политика на общините Несебър, Бургас, Руен и Карнобат е довела до увеличаване на финансовия им рейтинг. Най-предно място в класацията на Министерството на финансите заема община Несебър, която е класирана на трето място. На шесто място се нарежда община Бургас, като за същия период през миналата година е заемала девето място. Финансовият рейтинг на община Карнобат и отрежда 65 място, но за отбелязване е това, че през 2011 год. оценката за работата на администрацията на кмета Георги Димитров е довела до класиране на 148 място, т.е подобрението е сериозно. Потресаващо голямо подобрение във финансовата политика са регистрирали в община Руен. Там кметът Исмаил Осман и екипът му така са затегнали дисциплината, че са постигнали 96 място в класацията на министерството на финансите, при 218 място през миналата година. Средец и Камено също бележат сериозно подобрение на финасовия си рейтинг и от миналогодишното класиране около 38 място сега са на 32 място. В останалите общини от Бургаска област има отстъпление спрямо показателите от полугодието на миналата година.