23 авг. 2012 2012-08-23 2016-12-24

Burgas Reporter Ltd.

Несебър е една от трите български общини с най-добър финансов рейтинг

[caption id="attachment_7959" align="alignleft" width="300" caption="От векове в Несебър умеят да печелят пари и да не ги пилеят"][/caption] Община Несебър зае престижното трето място в класацията на Министерството на финансите за финансов рейтинг. В конкуренцията на общо 264 общини и в съпоставка на дванайсет показатели за първото полугодие на миналата година община Несебър се е придвижила от пето на трето място като е повишили оценката си от 55,34 на 65,74 Най-сериозен е успехът по показателя «Покритие на разходите от местни дейности със собствени приходи». В тази сфера администрацията е получила през 2011 год оценка 75.18, а през тази година 179.71. Показателят «Финансова самостоятелност» също бележи респектиращ ръст от 77.91 до 131.89. Община Несебър е абсолютен отличник и в други два много важни показатели: „Размер на дълга, като процент от собствените приходи и изравнителна субсидия” и „Просрочени задължения като процент от собствените приходи и изравнителна субсидия”, тъй като в момента няма дълг, няма и просрочени задължения. Стабилна е оценката и за  „Финансова устойчивост”, която нараства от 110,12 на 110,35. Наскоро излезе и справката за събиране на туристическа такса, след която стана ясно, че Община Несебър е събрала с около 500 000 лв. повече такси в сравнение със същата дата от предходната година През миналата година общината получи най-висок кредитен рейтинг в България, а сега получи признание и от Министерството на финансите.