AutoDoc 09 дек. 2020 2020-12-09 2020-12-09 https://www.burgas-reporter.comhttps://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBb0Z1IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--649a66308334ac3a0274039866049a0c9273cc03/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/0000317561-article3.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Басейнова дирекция провери дигaта на Централния плаж в Созопол

Експерти от Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) извършиха проверка на плаж „Созопол – Централен” във връзка със сигналите, че там неправомерно са издигнати пясъчни диги на около 20 м от морето по протежение на цялата плажна ивица.

„Към момента на проверката няма хора и техника, извършващи дейности по изграждане на дигите, както и следи от изземване и изнасяне на пясък от морето и извършване на дейности във водния обект.”, съобщават от Басейновата дирекция.

Концесионерът на плажа през октомври е уведомил Министерство на туризма, Община Созопол и БДЧР за необходимостта от извършване събиране на пясъка извън заливаемата ивица и формиране на пясъчни диги на морския плаж „Созопол – Централен“ и „Созопол – Харманите“ с цел посрещане зимния сезон и предпазването на пясъчното покритие на морския плаж. От страна на БДЧР са дадени указания за спазване на общите ограничения за опазване на водите и водните обекти.  

„Дейността по изграждане на пясъчни валове на морските плажове попада в обхвата на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Затова БДЧР не е компетентна по отношение упражняването на контрол по изграждането на предпазните пясъчни насипи и в тази връзка констативният протокол от проверката е препратен по компетентност до отговорните институции по ЗУЧК.”, съобщават още от БДЧР.

Още вчера концесионерът на плажа изпрати своето становище до медиите, в което настоява, че дейностите са съобразени стриктно със законовите изисквания и в съответствие с вменените задължения по концесионния договор.

От своя страна Министерството на туризма излезе със съобщение, в което се посочва, че при извършена проверка на плаж "Созопол - Централен" във връзка със сключен договор за концесия, са констатирани неизпълнения на договорни задължения, а именно изграждане на защитни пясъчни валове (диги), за които е ползван пясък от заливаемата площ на морето.

В тази връзка на концесионера е наложена неустойка в размер на 5% от годишното концесионно възнаграждение. 

Снимка: investor.bg

Коментари

AutoDoc ...


Общински избори 2019 ...


Парламентарни избори 2021 ...