региони 17 юни 2020 2020-06-17 2020-06-17 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbzluIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--e1ad42cc843d9691fef5e7a9e7db3c00d3dc5e16/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/plaj3.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Сянката на плаж "Бутамята" ще струва 5.50 лв., толкова е цената и на шезлонга

След проведена открита процедура, „ДИ ЕН ТРЕЙД“ ЕООД е определен за концесионер на морски плаж „Бутамята“ в община Царево.

Фирмата се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 години да предоставя цена за 1 чадър в размер до 5.50 лева с ДДС и цена за 1 шезлонг в размер до 5.50 лева, с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж.

Размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 2,3 на сто без ДДС.

За първата година от срока на концесията размерът на годишното възнаграждение е 21 301,73 лв. без ДДС. Инвестициите, свързани с подобряване на облика за срока на концесията са в размер на 385 756,80 лв. с ДДС.

Коментари

региони ...


здраве ...


култура ...