политика 07 ноем. 2018 2018-11-07 2018-11-07 https://www.burgas-reporter.com/attachments/f76b4aef2f0b158828d3b1ff9849ad8704ca676d/store/fit/600/400/d685b716fe1a9fdd4c2df016097fdf2e01d7c66271d714e7a0d2fe7bcfb8/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Ще влязат ли България и Румъния "бързо" в Шенген?

Евродепутатите отново призоваха министрите на ЕС да вземат бързо и категорично решение за присъединяването на България и Румъния като пълноправни членове на Шенгенското пространство.

Те подчертават, че подходът в две стъпки - първо приключване на проверките на вътрешните морски и въздушни граници, последвано от спиране на проверките на вътрешните сухопътни граници - би представлявал редица рискове и би могъл да окаже отрицателно въздействие върху бъдещото разширяване на Шенгенското пространство. Следователно решението трябва да бъде взето под формата на единен правен акт.

"Kомисията по граждански свободи потвърди, че България и Румъния трябва да станат пълноправни членки на Шенгенското пространство и отхвърлиха частичното присъединяване първо чрез въздушни и морски граници, и евентуално после чрез сухопътни граници. Този "двуетапен" подход създава опасен прецедент, който не само не притежава правно основание, но и води до редица икономически, социални и политически недостатъци за ЕС.", коментира евродепутатът Сергей Станишев, автор на предложението. 

Проектодокладът беше приет с 36 гласа "за", 4 гласа „против“ и 1 "въздържал се". Очаква се Парламентът да гласува доклада през декември.

Понастоящем България и Румъния прилагат частично достиженията на шенгенското право и на границите на двете страни се извършват проверки. Окончателното решение дали двете страни могат да станат част от Шенгенското пространство трябва да бъде взето единодушно в Съвета от министрите на ЕС.

политика ...


икономика ...


образование ...