политика 06 ноем. 2018

БСП представи "Визия за Бургас"

Създаване на общински инвестиционен фонд, привличане на нови стратегически инвеститори, по-голяма подкрепа на бизнеса от страна на местната власт – това са само част от точките, залегнали във „Визия за Бургас”, представена от общинската структура на БСП-Бургас. 

Концепцията беше представена днес от народния представител Николай Тишев, председателя на ОбС на БСП-Бургас Живко Господинов и Христо Панайотов - член на Изпълнителното бюро на Общинския съвет на БСП.

„За съжаление инвестициите „бягат” от Бургас и отиват в други градове, дори в по-малки общини. Бургас няма план как да привлича и да задържа инвеститори. Затова задължително трябва да има подкрепа към местния бизнес. Това, което Общината плаща на фирмите за каквито и да е процедури или поръчки, това са парите на бургазлии. Няма смисъл тази добавена стойност да изтича извън Бургас. Тя трябва да остава в Бургас – в предприятия и фирми, които са наели на работа бургазлии и данъците им да остават тук.”, коментира Николай Тишев.

От своя страна Христо Панайотов обясни, че идеята на Общинския инвестиционен фонд „Бургас-Развитие” е да се финансират стартиращи бизнес начинания.

„Целта е в Бургас да се създадат високотехнологични фирми, които да носят голямата добавена стойност. Само със сферата на услугите градът не може да „дръпне” икономически.”, обясни Панайотов.

Първоначалният заложен бюджет на фонда е 10 000 000 лв., като парите ще дойдат от общинска облигационна емисия.

„С реализираните приходи от него ще се покриват лихвите и главницата по емисията. Разчетите ни са такива, че вероятно ще има възможност и за допълнително натрупване на база резултати. Самият фонд ще се самоиздържа”, допълни председателят на ОбС на БСП-Бургас.

„Визия за Бургас” предвижда още създаването на бранд „Произведено в Бургас”, подпомагащ малки и средни производители от общината. Заложено е още разширяване на Тех – парк. 

Целта е до 2023 г. средната работна заплата в община Бургас да стане 1500 – 1600 лв. За справка по данни на Националния статистически институт през 2016 г. тя е била 883 лв. Друга цел в програмата е 7 000 нови заети лица и достигане коефициент на заетост от 65% за общината. Сред задачите е също увеличаване на чуждестранните инвестиции с 50%.

Още от: политика


Още от: икономика


Още от: образование