образование 06 ноем. 2018

Бургаски деца правят "Първи стъпки в програмирането"

Бургаски деца имат възможност да се включат в инициативата "Първи стъпки в програмирането".

Това е първият и основополагащ модул по програмиране за подрастващи на SoftUni Kids.

Курсът е подходящ за начинаещи, като е насочен към изграждане на основни компетенции и умения, необходими на децата, за да продължат обучението си в следващите модули от програмата за малки програмисти.

Децата ще получават знания за основните понятия в света на програмирането: компютър и неговите части, хардуер, софтуер, мрежа, програмен код, среда за разработка, алгоритъм и цикъл. На второ място, децата ще се учат на активно общуване в група и работа в екип - принципи, които са заложени в цялостната програма на обучението по програмиране на SoftUni Kids.

Курсистите ще бъдат разпределени в две групи

- Възрастова група "1-ви - 3-ти клас" - от 10.11. до 12.01. (събота), от 15:00 ч. до 17:00 ч.
- Възрастова група "4-ти - 6-ти клас" - от 10.11. до 12.01. (събота), от 10:00 ч. до 12:00 ч.

Още от: образование


Още от: политика


Още от: спорт