региони 17 окт. 2018 2018-10-17 2018-10-17 https://www.burgas-reporter.com/attachments/4ae6c0a5120c5e2939d31d2859fd3bddf2c4873a/store/fit/600/400/7a13ccd9ac0b91ffe4dff75776e7ff17105a071ea857d09063d1d8d7c211/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Четири държави с общи усилия за чистотата на Черно море

Четири държави обединяват усилията си за опазване чистотата на Черно море.

В инициативата се включват България, Турция, Грузия и Украйна. Пълното наименование на проекта е "Стратегия за нулеви отпадъци за добро състояние на околната среда - BSB257". Той се осъществява по Програмата Черноморски басейн 2014-2020, която е част от Трансграничното сътрудничество (ТГС) на Европейския Съюз в рамките на Европейския инструмент за съседство.

Целевите групи в проекта са деца на възраст 7-16 години от основни и средни училища, както и техните учители, местни рибари и местни общности.

Общият бюджет на проекта е 872 118 евро, а продължителността му е  24 месеца. 

Инициативата има за цел да допринесе за цялостното намаляване броя на видимите отпадъци от бреговата линия, включително пластмасови, рибарски и санитарни отпадъци на крайбрежията. Друга задача е да се сведат до минимум боклуците на морското дъно, включително тези, свързани с рибарската дейност.

Инициативата включва изпълнението на четири кампании „Риболов на отпадъци”, които ще се проведат с местни рибари в четирите посочени страни. 

Предвидени са още четири кампании за почистване на плажа, в които ще се включат деца на възраст 7-16 години и техните учители.

В проекта са привлечени 40 основни и средни училища – 15 от Турция, 5 от България, 10 от Украйна, 10 от Грузия. В инициативата се включват още 50 неправителствени организации – 15 от Турция, 5 от България, 20 от Украйна, 10 от Грузия, както и 25 местни медийни организации – 10 от Турция, 5 от България, 7 от Украйна, 3 от Грузия.

региони ...


здраве ...


култура ...