27 март 2012

Тежък ден за "слугите на народа"

  [caption id="attachment_2168" align="alignleft" width="300" caption="Някои съветници днес могат да се срещнат с гневни избиратели"][/caption] Осмото редовно заседание на Общински съвет Бургас ще се проведе днес. Сред най-важните точки, които ще бъдат обсъдени и гласувани по време на сесияята са: „Избор на Обществен съвет по социално подпомагане”, приемане на „Правилник за условията, реда и критериите на предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Бургас за финансиране издаването на книги от бургаски автори”, „Определяне на места за таксиметрови стоянки в обхвата на „Синя зона“, „Предоставяне на терени за изграждане на нови индустриални паркове”, „Именуване на Летен театър гр. Бургас с името на музиканта Пламен Ставрев” . Напрежението преди заседанието се усили, когато стана ясно, че ще присъстват  социално слаби граждани, които ще задават въпроси на съветниците, заради чиито решения беше осуетен и провален проектът за изграждане на социален блок като част от програмата за задоволяване на жилищните потребности на хора в нужда.