27 март 2012

Местят подземни комуникации като по учебник

Преместването на подземните комуникации под улиците „Одрин” и „Крайезерна” навлезе в ключов етап. Двете отсечки ще играят важна роля при бъдещето отвеждане на интензивният автомобилен трафик извън центъра на Бургас. Вече е завършен хоризонталният сондаж под улица „Одрин“ и е положена обсадната стоманена тръба, през която ще минават тръбите за канализация и питейна вода. Готова е и тръбата за дъждовната канализация, която минава под ул. „Крайезерна“ и излиза на езерото „Вая“. Според компанията изпълнител до края на първия етап на проекта остава да бъдат направени три сондажа за полагане на канализация на промишлен и на питеен водопровод под съществуващите жп линии до ул. „Крайезерна“. След преместването на подземната инфраструктура ще се пристъпи към изграждането на пътен възел „Запад” , включващ „детелина” от ул. „Проф. Яким Якимов“ към „Одрин“ с пътни връзки в посоките Варна-Бургас и Бургас-Варна и надлез над ул. „Одрин“ и минаващите оттам 9 жп линии към ул. „Крайезерна“ с връзки Варна-Созопол и Созопол-Варна. След изграждането на околовръстен път движението от София и Варна, което сега се осъществява по булевардите „Стефан Стамболов“ и „Димитър Димов“, ще бъде изведено извън центъра на града. Новият маршрут ще включва улиците „Проф. Яким Якимов“ - „Крайезерна“ - „Тодор Александров“ и от строящия се в момента пътен възел „Юг” ще слиза директно към Югоизточна България или Средец.