24 авг. 2012 2012-08-24 2016-12-24

Burgas Reporter Ltd.

Бургазлии определят намаляването на безработицата като основен приоритет

[caption id="attachment_8012" align="alignleft" width="300" caption="Бургазлии искат повече чуждестранни инвестиции и работа"][/caption] 46.2% от жителите на Бургас смятат, че основният приоритет на общинската администрация трябва да е намаляването на безработицата. 16% посочват като второ по важност  оживлението на производството. Като други важни приоритети са определени привличане на чужди инвеститори, реконструкция на неизползваните до момента производствени градски зони, развитие на туризма и на туристическите атракции. Направеното проучване е част от подготовката на бъдещия „Интегриран план за възстановяване и развитие на град Бургас”. Изготвянето му ще струва около 1 млн. лв. Според социолога Юлиан Добрев, 82.9% от анкетираните бургазлии са на мнение, че положението през последните години в общината се е подобрило. 53.7 % от бизнеса определя като високи местните данъци и такси. Оплакванията на предприемачите са свързани с високите цени на комуналните услуги, ниските доходи на населението, степента на корупция и липсата на квалифицирани кадри. Недоволството и критиките на гражданите  са породени най-вече от състоянието на околната среда в кварталите. Около 60% от анкетираните смятат, че състоянието на парковете е лошо, но пък 47% твърдят, че парковите площи са достатъчни като размер. 39% не одобряват грижата за  зелените площи. 50.9%  не харесват материалната база в болниците. За разлика от тях 73% мислят, че пътната инфраструктура е подобрена, а други 64%  смятат, че чистотата в града също се развива в положителна посока.